นายสมศักดิ์ ไชยชมภู
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทำเนียบสภา อบจ.เชียงราย

ข่าวสารกองกิจการสภา

Online now

We have 3 guests and no members online

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                           กิจกรรมโครงการการส่งเสริมประชาธิปไตย ณ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 37
                                 ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง เขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
 บุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด